Welkom bij Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen
<

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen komen. Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen gecontroleerd of goedgekeurd. Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen 2015.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf M.W. de Leeuw en Zonen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.